والاسیکلوویر 1000 (قرص)

دسته:
 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري نماييد<strong>.</strong></span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو را در دماي زير 30 درجه سانتي­گراد نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو را دور از نور و رطوبت نگهداري نماييد.</span></p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید.</span></p>
عوارض جانبی{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">مشکلات کلیوی – سیستم عصبی مرکزی – سردرد – تهوع - درد شکمی</span></li> </ul>
تداخلات داروئی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">پروبنسيد، سایمتدین</span></p>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">از آنجايي كه اين دارو در شير مادر ترشح مي­شود، مصرف آن در دوران شيردهي توصيه نمي­شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شيردهي بايد قطع شود.</span></p> <p><span style=\"color: #282828;\"> </span></p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بارداری جزءگروه B قرار دارد.</span></p>
موارد منع مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">  اين دارو در بيماراني كه علایم کلینیکی قابل توجه حساسیت بالا به این دارو و داروهای هم خانواده مانند آسیکلویر و...  دارند منع مصرف دارد.</span></p>
موارد احتیاط{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در افراد با سابقه نقص شدید کلیوی </span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در افراد با مشکلات سیستم عصبی مرکزی مانند لرزش – توهم – گیجی - تشنج و...</span></li> </ul>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">مصرف این دارو با وعده­ی غذایی ارتباط ندارد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در cold sores: 2 گرم دو بار در روز در فاصله­ی 12 ساعته. درمان باید در شروع ایجاد زخم­ها در رخ دادن علایم خارش، سوزش و .. باشد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در هرپس ژنیتال: 1 گرم دو بار در روز برای 10 روز: بهترین درمان در 48 ساعت اولیه شروع علایم می­باشد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در هرپس زوستر: 1 گرم 3 بار در روز برای 7 روز می­باشد: بهترین درمان در 48 ساعت اولیه شروع علایم می­باشد.</span></li> </ul>
موارد مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بزرگسالان:</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در درمان cold sores ها (زخم­های حبابی شکلی که در ناحیه­ی لب­ها – چانه - گونه و ... )، هرپس ژنیتال، هرپس زوستر کاربرد دارد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در کودکان:</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در cold sores ها، آبله مرغان در کودکان با مشکلات سیستم ایمنی کاربرد دارد.</span></li> </ul>
مکانیسم عمل{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"> اين دارو یک داروی ضد ویروس است. این دارو یک مهار کننده آنالوگ نوکلئوزید DNA پلی مراز است.</span></p>