ستزینا 10(ستیریزین هیدروکلراید قرص)

 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در دمای زیر 30 درجه سانتی­گراد نگهداری شود .</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دور از رطوبت و نور نگهداری شود .</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دور از دسترس کودکان نگهداری شود .</span></p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"> </span></p>
عوارض جانبی{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"> <p><span style=\"color: #000000;\">شامل خواب آلودگی، خستگی، خشکی دهان، گلو درد و سرگیجه می­باشد.</span></p> </li> </ul>
تداخلات داروئی{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"> <p><span style=\"color: #000000;\">داروهائی مانند تئوفیلین، آزیترومایسین، اریترومایسین، پسودوافدرین وکتوکونازول باعث کاهش دفع کلیوی ستیریزین می­گردند.</span></p> </li> </ul>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">با توجه به ترشح این دارو در شیر مادر به دلیل احتمال ایجاد عوارض جانبی در شیر خواران، مادران تحت درمان بایستی شیردهی خود را قطع کنند.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"> </span></p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بارداری جزءگروه B قرار دارد.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"> </p>
موارد منع مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"> <p><span style=\"color: #000000;\">در صورت حساسیت نسبت به این دارو و ترکیبات مشابه (هیدروکسی زین) از مصرف آن خودداری شود.</span></p> </li> </ul>
موارد احتیاط{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بیماران کبدی و مقدار مصرف این دارو زیر نظر پزشک کاهش یابد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به تمرکز و دقت بیشتری دارند، احتیاط نمائید.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"> </li> </ul>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<p>بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 12 سال 10 میلی­گرم یک بار در روز</p> <p>کودکان 6 تا 11 سال: 5 تا 10 میلی­گرم یک بار در روز</p>
موارد مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">درمان رینیت آلرژیک فصلی در بزرگسالان و کودکان بالاتر از 2 سال</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">درمان علائم ناشی از رینیت آلرژیک دائمی در بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 6 ماه</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">درمان کهیر مزمن در بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 6 ماه</span></li> <li style=\"text-align: right;\"> </li> </ul>
مکانیسم عمل{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اثر آنتی هیستامینی ستیریزین به واسطه مهار انتخابی گیرنده­ های محیطی H<sub>1</sub> می­باشد.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"> </span></p>