آوی دیفوما(دی متیل فومارات 240-کپسول)

 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو در دماي زير 30 درجه سانتی­گراد نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دور از رطوبت و نور نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دور از دسترس كودكان نگهداري شود.</span></p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید.</span></p>
عوارض جانبی{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">حساسیت و آنژیوادم</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">بیماری ویروسی PML</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">لنفوپنیا</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">صدمه کبدی</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">گرگرفتگی</span></li> </ul>
تداخلات داروئی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">با داروهای نیفیدیپین، دالفاپیریدین، آسپرین با قدرت کم، دلوکستین، کوله کلسیفرول، لوتیروکسین، پروپرانول، متوپرولول (آهسته رهش و با آزادسازی سریع)، منیزیم آسپارتات، ویتامین B<sub>12</sub>، ویتامین C تداخل دارویی دارد.</span></p>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت شیردهی با پزشک معالج مشورت شود.</span></p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بارداری جزء گروه C قرار دارد.</span></p>
موارد منع مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">درصورت سابقه­ی حساسيت به ماده­ی موثره این محصول و خانواده­ی آن ویا هریک از مواد جانبی تشکیل دهنده­ی آن که منجر به واکنش­های حساسیتی و آنژیوادما(ورم سطح زیر پوست و بافت) می­شود.</span></p>
موارد احتیاط{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">حساسیت و انژیوادما بعد از اولین دوز یا هر زمان از طول درمان نشانه­ها و علائم با سختی تنفس، خارش و تورم در ناحیه­ی گلو وزبان همراه است.( بیمار باید دارو را قطع و خدمات پزشکی دریافت کند.)</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">بیماری ویروسی PML(progressive multifocal leukoencephalopathy)</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">لنفوپنیا: این دارو تعداد لنفوسیت­ها را کاهش می­دهد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">صدمه به کبد: شروع آن در چند روز اولیه­ی درمان یا چند ماه بعد از آن می­باشد. علائم آن بالا رفتن آمینوترانسفرازها در حد 5 برابر حالت عادی فرد می­باشد. ارزیابی آلکیل فسفاتازها، بیلی روبین قبل از شروع درمان الزامی است.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">مصرف این دارو در صورت صدمات کبدی قابل توجه باید قطع شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو سبب گر گرفتگی با علائم گرما و قرمزی، خارش یا احساس سوختگی می­شود.</span></li> </ul>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دوز شروع کننده­ی این دارو 120 میلی­گرم یکبار در روز به صورت خوراکی می­باشد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">بعد از 7 روز تا 240 میلی­گرم دوبار در روز به عنوان دوز نگهدارنده افزایش می­یابد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دوز این دارو از 120 میلی­گرم دوبار در روز برای افرادی که قابلیت تحمل دوزاژ نگهدارنده را ندارند در مدت 4 هفته باید به صورت موقت کاهش یابد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">شیوع گر گرفتگی با تجویز همزمان با غذا کمتر می­شود.</span></li> </ul>
موارد مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">  اين دارو در درمان عود بیماران مبتلا به MS نقش دارد.</span></p>
مکانیسم عمل{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اثر مستقیم این دارو بر روی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به (MS) مشخص نیست اما مطالعات برون تن نقش این دارو را در سیستم عصب مرکزی به عنوان محرک نجات دهنده­ی سلول عصبی در مسیرهای عصبی بیان کرده است.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"> </p>