ال کارنیتین250 (قرص)

 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p>در دمای زیر 30 درجه سانتی­گراد نگهداری شود .</p> <p>دور از رطوبت و نور نگهداری شود .</p> <p>دور از دسترس کودکان نگهداری شود .</p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p>در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید.</p>
عوارض جانبی{}{}{}
<ul> <li>عوارض عصبی : در بیماران با سابقه تشنج افزایش شدت و تکرار تشنج گزارش شده است.</li> <li>عوارض گوارشی : در طول مصرف طولانی مدت این دارو، شکایات گوارشی مختلف گزارش شده است: تهوع و استفراغ گذرا، کرامپ­ های شکمی ، اسهال</li> <li>بثوارت جلدی</li> </ul>
تداخلات داروئی{}{}{}
<p><br />اطلاعاتی در دسترس نیست .</p>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p>مطالعات خاص در مورد ترشح این دارو در مادران شیرده انجام نشده است .</p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<ul> <li>در بارداری جزءگروه B قرار دارد.</li> <li>فقط در صورت نیاز مبرم در طول بارداری مصرف می­شود.</li> </ul>
موارد منع مصرف{}{}{}
<p>شناخته نشده است.</p>
موارد احتیاط{}{}{}
<p>اختلال عملکرد کلیه: سلامتی و کارایی این دارو در بیماران با اختلال کلیوی ارزیابی نشده است.</p>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<ul> <li><strong>بزرگسالان</strong>: به میزان 750 میلی­ گرم ،2یا 3 بار در روز قرص­های 250 میلی­ گرمی مصرف شود که بستگی به پاسخ بالینی دارد.</li> <li><strong>کودکان</strong>: بین 100 و 50 میلی­ گرم بر حسب کیلو­گرم در روز. در مقادیر تقسیم شده که حداکثر آن 3 گرم در روز است.</li> <li>مقدار مصرف دارو باید از 50 میلی­ گرم بر حسب کیلو­گرم در روز شروع شود.</li> <li>مقدار دقیق بستگی به پاسخ بالینی دارد.</li> </ul>
موارد مصرف{}{}{}
<ul> <li>کمبود سیستمیک کارنیتین</li> <li>در موارد حاد یا مزمن درمان بیماران با نقص ذاتی متابولسیم که منجر به کاهش ثانویه کارنیتین می­شود.</li> </ul>
مکانیسم عمل{}{}{}
<ul> <li>این دارو باعث تسهیل ورود اسیدهای چرب زنجیره بلند به میتوکندری سلول­ها می­شود.</li> <li>به این وسیله مواد لازم برای اکسیداسیون و تولید انرژی را فراهم می­کند.</li> </ul>