ارلوتینیب 150 (قرص)

دسته:
 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو را دور از دید و دسترس كودكان نگهداري نماييد<strong>.</strong></span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو را در دماي زير 30 درجه سانتي­گراد نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو را دور از نور و رطوبت نگهداري نماييد.</span></p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید.</span></p>
عوارض جانبی{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اختلالات ریوی (ILD)</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اختلالات کلیوی</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">سمیت کبدی با یا بدون نارسایی کبدی</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اختلالات گوارش</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اختلالات پوستی</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اختلال عروق مغزی</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">کم خونی</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اختلالات بینایی</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">خونریزی در مصرف همزمان با وارفارین</span></li> </ul>
تداخلات داروئی{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">مصرف همزمان با مهار کننده­های Cyp3A4 و Cyp1A4میزان ارلوتینیب را افزایش می­دهد. مانند: بوسپرویر، کلاریترومایسین، ایتراکونازول</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">پیش درمانی با القا کننده های آنزیم Cyp3A4 میزان ارلوتینیب را کاهش می­دهد. مانند: کاربامازپین، فنی توئین، ریفابین، فتوباربتیال</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">مصرف همزمان این دارو با مهار کننده­های پمپ معده مثل امپرازول و آنتاگونسیت های معده مانند رانیتیدین توصیه نمی­شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">تداخل با ضد انعقاد های کومارینی مانند وارفارین منجر به اختلالاتی مانند خونریزی می­شود.</span></li> </ul>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">به علت اثرات و اختلالات جدی این دارو به مادران شیرده توصیه می­شود که در طول مصرف با این دارو و 2 هفته پس از قطع آن از شیر دادن خودداری شود.</span></p> <p><span style=\"color: #282828;\"> </span></p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بارداری جزء گروه D قرار دارد.</span></p>
موارد منع مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو در بیمارانی که به این دارو و مشتقات آن حساسیت دارند نباید مصرف شود.</span></p>
موارد احتیاط{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">ارلوتینیب به صورت ترکیب درمانی در شیمی درمانی بر پایه پلاتین و مشتقات آن توصیه نمی­شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اثر بخشی و سلامت قرص ارلوتینیب در بیماران با NSCLC که موتاسیون FGFR ندارند در دست نیست.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">بیماران در حین مصرف این دارو دارای اختلالات ریوی(ILD) می­شوند.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو منجر به نارسایی های کلیوی می­شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو سمیت کبدی همراه و یا بدون نارسایی و آسیب کبدی می­باشد.</span></li> </ul>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دوز مورد توصیه جهت NSCLC، 150 میلی گرم می باشد که با معده خالی و حداقل 1یا 2 ساعت بعد از غذا باید مصرف شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در مورد سلامت و تاثیر این دارو در کودکان بررسی لازم و کافی انجام نشده است.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در سلامت و اثر بخشی در بیماران با سن بالای 65 سال و بالاتر تفاوتی با سایر گروه های درمانی مشاهده نشده است.</span></li> </ul>
موارد مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در درمان بیماران با سرطان (NSCLC) متاستاتیک ریه</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در درمان سرطان لوزالمعده به صورت ترکیب درمانی با جمسیتابین</span></li> </ul>
مکانیسم عمل{}{}{}
<p><span style=\"color: #000000;\">اين دارو فسفرلاسیون تیروزین کیناز را در ارتباط با گیرنده های فاکتور رشد اپیدرم مهار می­کند.</span></p>