• پژوهش و پردازش مهمترین وجه تمایز داروسازی آوه سینا با سایر شرکت های دارویی است. متخصصین این شرکت شامل پرسنل با درجات تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در حوزه های شیمی، علوم دارویی و مهندسی می باشد.
• آوه سینا دارای 89 ثبت اختراعات بین المللی و 34 ثبت اختراع امریکا در محصولات جدید، فرایند های جدید و طراحی ماشین الات جدید تولید می باشد https://www.Freepatentsonline.com/result.html?sort=relevance&srch=top&query_txt=khashayar+karimian&submit=&patents_us=on&patents_other=on
• آوه سینا دارای 115 مقاله علمی با اثر گذاری بالا در جورنال های معتبر بین المللی است.
• آوه سینا در سال 1395 برنده جایزه بین المللی خوارزمی گردید.
• آوه سینا برنده جایزه فناوری های ارزشمند اتحادیه اروپا در سال 1394 گردید.
• آوه سینا در سال 1395 برنده جایزه بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) گردید.
• آوه سینا در سال 1396 جایزه ریاست جمهوری در حوزه علمی و فناوری گردید.
• آوه سینا بر اساس نیاز خریداران مالکیت فکری مورد نظر ایشان را ایجاد می نماید (به ثبت اختراع امریکا مراجعه کنید
US Patent US 2019/0117581 Al, April 25, 201)
• سلامت محیط کار با اندازه گیری occupational exposure limits (OELs) در مراحل مختلف تولید برای تولید داروهای خوراکی اوه سینا انجام شده که بسیار کمتر از حدود مجاز مواد پر خطر بوده و توسط مسئولین سازمان غذا و دارو تائید گردیده. لذا، آوه سینا علاوه بر تولید دارو های جنرال Category I, II دارای پروانه های تولید دارو های خوراکی پر خطر Category III-V می باشد.
• عضویت دانشمند ارشد (Chief Scientific Officer) در شورای ملی علوم و مهندسی کانادا (National Science and Engineering Council of Canada): سال 1996
• عضویت دانشمند ارشد (Chief Scientific Officer) در شاخه شیمی فرهنگستان علوم ایران: از 1387
• عضویت دانشمند ارشد (Chief Scientific Officer) در هیئت علمی مرکز تحقیقات بیو شیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران : از 1355