شركت داروسازي آوه سینا معتقد است که مشتری پادشاه است و جدا از صادرات متعارف موجود، درهای این شرکت به روی همه باز است.

محصولات داروسازي آوه سینا قابل رقابت و عرضه در بازارهاي بين المللي هستند چرا كه اين شركت مواد اوليه محصولات خود را از بهترين و معتبرترين منابع موجود تهيه و كنترل فرآيند محصول و تست هاي آناليز را مرحله به مرحله انجام مي دهد.

درحال حاضر بسياري از محصولات اين شركت به كشورهايي همچون آذربایجان ،تاجيكستان، اوكراين و افغانستان ،عراق و غیره صادر و درآن مناطق به ثبت رسيده است . اين شركت به منظور دستيابي به بازارهاي بين المللي تلاش بي شائبه خود را بر پايه کیفیت، صداقت و خدمت به مشتري قرار داده است . مديريت portfolio محصولات و بسته بندي هاي سفارشي محصولات صادراتي مطابق با الزامات جمعيت شناختي کشورهای هدف صادراتی صورت مي گيرد.