والسارنا (والسارتان80 قرص)

 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p><span>دارو در دماي كمتر از 30 درجه سانتي­گراد نگهداري شود.</span></p> <p><span>دارو دور از رطوبت و نور نگهداري شود.</span></p> <p><span>دارو دور از دسترس كودكان نگهداري شود.</span></p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p><span>در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید.</span></p>
عوارض جانبی{}{}{}
<ul> <li><span>از اثرات وابسته به دوز آن گيجي است و همچنين سرفه­هاي خشك در اين دارو ديده شده است.</span></li> <li><span>اثرات عصبی: هیجان، بی خوابی، اختلال در خواب</span></li> <li><span>اثرات گوارشی: یبوست، خشکی دهان، سوء هاضمه، نفخ</span></li> <li><span>اثرات تنفسی: اختلال تنفسی</span></li> <li><span>اثرات ماهیچه ای- استخوانی: انقباض عضله، درد عضلانی، درد پشت</span></li> <li><span>اثرات پوستی: راش، خارش</span></li> </ul>
تداخلات داروئی{}{}{}
<p><span>تداخلات اصلي اين دارو با آلداكتون، آميلورايد، بي فسفات، اسپيرونولاكتون، تيزانيدين، تريامترن مي­باشد.</span></p>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p><span>در شيردهي منع مصرف دارد و در صورت لزوم مصرف، شيردهي قطع شود.</span></p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<p><span>در بارداری جزءگروه D قرار دارد.</span></p>
موارد منع مصرف{}{}{}
<p><span>در صورت حساسيت زیاد به هر يك از داروهاي اين دسته منع مصرف دارد.</span></p>
موارد احتیاط{}{}{}
<ul> <li><span>در بيماران با نارسائي حاد كليه و يا نقص در عملكرد كبد با احتياط مصرف شود.</span></li> <li><span>مصرف دارو سبب گيجي مي­شود، لذا ضمن درمان از رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز به هوشياري دارند خودداري شود.</span></li> <li><span>در بیماران با سابقه کمی فشار خون</span></li> </ul>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<ul> <li><span>در نارسائي قلبي: دوز اوليه 40 ميلي­ گرمي 2 بار در روز كه تا 80 و 160 ميلي­ گرمي 2 بار در روز نيز افزايش مي­يابد.</span></li> <li><span>در فشار خون: 80 ميلي­ گرمي يا 160 ميلي­ گرم 1 بار در روز گاهاً در دوزهاي 80 تا 320 ميلي­ گرم 1 بار در روز نيز مصرف مي­شود.</span></li> <li><span>در بيماران بعد از سكته قلبي: حداكثر تا 12 ساعت بعد از سكته قلبي تجويز مي­شود. دوز اوليه آن 20 ميلي­ گرم 2 بار در روز مي­باشد.</span></li> </ul>
موارد مصرف{}{}{}
<ul> <li><span>در نارسائي قلبي</span></li> <li><span>در فشار خون بالا به صورت تنها و يا به همراه ساير داروهاي فشار خون.</span></li> <li><span>در بيماران به دنبال رخ دادن سكته قلبي.</span></li> </ul>
مکانیسم عمل{}{}{}
<p><span> اين دارو آنتاگونيست آنژيوتانسين II مي­باشد كه هورمون بسيار مهمي در کنترل فشار خونی مي­باشد.</span></p>