لیناگلیپتین 5 (قرص)

 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو در دماي كمتر از 30 درجه سانتي­گراد نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو دور از رطوبت و نور نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو دور از دسترس كودكان نگهداري شود.                                                             </span></p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید.</span></p>
عوارض جانبی{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">درد و تورم مفاصل، جوش­های پوستی، علائم نارسایی قلبی مانند کوتاهی تنفس، تورم، خستگی غیر معمول، افزایش ناگهانی وزن</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای کاهنده خون باعث کاهش ناگهانی قند خون می­شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">واکنش­های آلرژیک در این داروها نادر هستند. از قبیل خارش، راش پوستی، گیجی شدید و سختی تنفس­</span></li> </ul>
تداخلات داروئی{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو با داروی ریفامپین تداخل دارد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">با داروهای بتابلاکر مانند متوپرولول، پروپانولول و قطره­های چشمی مورد مصرف در گلوکوم مانند تیمولول تداخل دارد.</span></li> </ul> <p style=\"text-align: right;\"> </p>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">از آنجایی که عبور این دارو در شیر مشخص نیست. مصرف آن در مادران شیرده با احتیاط انجام شود.</span></p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بارداری تنها در صورت نیاز قطعی و مشخص طبق نظر پزشک باید مصرف شود.</span></p>
موارد منع مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در موارد سابقه­ی حساسيت به دارو و اجزای آن</span></p>
موارد احتیاط{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت حساسیت به این دارو و اجزاء آن با احتیاط مصرف شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت سابقه­ بیماری پانکراس (پانکرانیت)، سنگ مثانه، نارسایی قلبی با احتیاط مصرف شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف این دارو، تاری دید، گیجی، خواب آلودگی تجربه می­شود. از رانندگی و کار با ماشین آلات خودداری شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">از مصرف الکل خودداری شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت استرس بیش از حد جهت تغییر برنامه­ی درمانی با پزشک مشورت شود.</span></li> </ul> <p style=\"text-align: right;\"> </p>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو به صورت خوراکی همراه با غذا و یا بدون غذا بر طبق نظر پزشک به صورت یکبار در روز مصرف نمایید.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دوزاژ بر طبق شرایط پزشکی و پاسخ به درمان در بیماران متفاوت است.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو باید منظم و در ساعات مشخص مصرف شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">برنامه­ی غذایی و تمرینات ورزشی همزمان با مصرف دارو و طبق نظر پزشک انجام شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">قند خون مرتب چک شود و با دکتر در میان گذاشته شود.</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p>
موارد مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"> در دیابت شیرین نوع 2 به همراه ورزش و رژیم غذایی استفاده می­شود. در دیابت نوع 1 و یا دیابت کتواسیدوزیس استفاده نمی­شود.</span></p>
مکانیسم عمل{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">  این دارو یک مهار کننده­ی رقابتی برگشت پذیر آنزیم DPP-4 می­باشد. مهار این آنزیم باعث شکست گلوکزهای وابسته به پلی پپتیدهای انسولین دوست می­شود</span></p>