رزوواستاتین 20 (قرص)

 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو در دماي كمتر از 30 درجه سانتي­گراد نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو دور از رطوبت و نور نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو دور از دسترس كودكان نگهداري شود.</span></p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید.</span></p>
عوارض جانبی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">مواردی که نیازبه توجه پزشکی دارند : درد عضلانی، رابیدومیولیز، زردی، سردرد، گلودرد و التهاب حنجره، سستی، تهوع، درد شکمی، کهیر</span></p>
تداخلات داروئی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">آنتی اسیدها ( ترکیبات آلومینیوم- منیزیم)، کنتراسپتیوهای هورمونی ، سیکلوسپورین، فنوفیبرات، جم فیبروزیل، نیاسین و سایر ترکیبات کاهنده چربی</span></p>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در شیردهی منع مصرف دارد.</span></p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اين دارو جزء گروه X در دوران بارداری می­باشد و در حاملگی منع مصرف دارد.</span></p>
موارد منع مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بیماری­های کبدی فعال و غیر مشخص، افزایش مداوم ترانس آمیناز سرم، حساسیت به هر یک از اجزاء دارو منع مصرف دارد.</span></p>
موارد احتیاط{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو باعث افزایش کراتین فسفوکیناز، ترانس آمیناز، گلوکز، آلکالین فسفات­ها، بیلی روبین می­شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در افراد با نارسائی کلیه که نیاز به دیالیز ندارند نیاز به تنظیم دوز دارد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بیماران با بیماری کبدی فعال منع مصرف دارد مثل افراد با سطح ترانس آمیناز بالا</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">قطع موقت درمان در بیمارانی که میوپاتی را تجربه کرده اند و یا نارسائی کلیوی ثانویه و رابدومیولیز دارند ( علائمی مثل کم آبی بدن، کاهش فشار خون، عفونت)</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">پروفایل چربی بررسی شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو در عملکرد تیروئید اختلال ایجاد نمی­کند.</span></li> </ul>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو به صورت تک دوز در هر زمان از روز با غذا و بدون غذا مصرف می­شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو تا 40 میلی­گرم در روز مصرف می­شود.</span></li> </ul>
موارد مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در هیپرلیپیدمی مخلوط: کاهش دهنده کلسترول تام LDL-C و Triglycerides-APOB</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">جلوگیری اولیه از بیماری قلبی و عروقی: کاهش خطر سکته، آنفارکتوس میوکارد</span></li> </ul>
مکانیسم عمل{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو مهارکننده انتخابی و رقابتی آنزیم HMG-CoA ردوکتاز می­باشد.</span></p>