دفراسيروكس 500 (باز شونده در آب)

 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در دماي کمتر از 30 درجه سانتي­گراد نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دور از رطوبت و نور نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دور از دسترس كودكان نگهداري شود.</span></p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید.</span></p>
عوارض جانبی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">سردرد، اسهال، يبوست، تهوع، دردهاي شكمي، راش پوستي، افزايش كراتينين خون و گيجي مي­باشد.</span></p>
تداخلات داروئی{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">از مصرف اين دارو با القا كننده­هاي قوي آنزیم UGT مانند ريفامپيسين، فنوباربيتال و يا فني توئين و كلستيرامين خوداري شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اين دارو آنزيم­هاي CYP3A4, CYP2C8, CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, and CYP2C19 را مهار   <em> </em>مي­كند، بنابراين با داروهاي ميدازولام- ريپاگلينيد- تئوفيلين تداخل دارد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">از مصرف همزمان دارو با آنتي اسيدهاي حاوي آلومينيوم خودداري شود. همچنين بهتر است با ساير شلات كننده­هاي آهن استفاده نشود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"> </li> </ul>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"> مطالعات كافي در مورد مصرف دفراسيروكس در دوران شيردهي در دست نيست و بنابراين بهتر است كه دارو در اين دوران استفاده نشود.</span></p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بارداری جزءگروه C قرار دارد.</span></p>
موارد منع مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بيماران با حساسيت به ماده مؤثر و يا ساير اجزاي فرمولاسيون، كودكان زير 2 سال، كليرانس كراتينين كمتر از 40 میلی­لیتر در دقیقه و در بيماران با شمارش پايين پلاكت و در بيماران با سندروم ميلوديسپلاستيك منع مصرف دارد.</span></p>
موارد احتیاط{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">راش پوستی در طی درمان با این دارو احتمال وقوع دارد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">واکنش­های حساسیتی بسیار حائز اهمیت است.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">توصيه مي­شود در بيماراني كه اين دارو را مصرف مي­كنند، سطح فريتين سرم به صورت ماهيانه يك بار مورد سنجش قرار گيرد و بعد از تنظيم دوز دارو ، بر اساس روند كاهش غلظت فريتين سرم،  هر سه تا شش ماه يك بار انجام گيرد</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">بيماران بايد از نظر پروتئين اوري چك شوند. كراتينين سرم قبل از آغاز درمان و به صورت ماهيانه پس از آغاز درمان وعملكرد كبدي در طول درمان پايش شود. تست هاي عملكرد شنوايي و بينايي قبل از درمان و 12 ماه بعد از آغاز درمان توصيه مي­شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در اختلالات گوارشي  به دليل زخم­هاي گوارشي و در اختلالات كبدي به دلیل سيروز كبدي ( مانيتور دو هفته يكبار و سپس ماهيانه) با احتياط مصرف شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">بیماران از لحاظ سیتوپنی(آگرانولوسیتوز، نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی) بررسی شود.</span></li> </ul>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دوز پيشنهادي براي شروع اثر دارو روزانه 20 میلی­گرم بر اساس كيلوگرم وزن بدن است.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اين دارو با شكم خالي و حداقل 30 دقيقه قبل از غذا مصرف شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در روزهاي مصرف ترجيحا در يك ساعت مشخص استفاده شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">قرص كامل در 30 میلی­لیتر آب يا آب پرتقال يا آب سيب حل شود. انتهاي باقيمانده در حجم كوچكي از مايعات فوق الذكر حل شده و تا انتها مصرف شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اين دارو شكسته و يا خرد نشود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">قرص در آب یا آبمیوه با دمای 15-25 درجه سانتی گراد حل گردد.</span></li> </ul>
موارد مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در درمان وضعيت بيش بار مزمن آهن ناشي از تزريق مكرر خون در بيماران بتا تالاسمي ماژور بالاي 6 سال كه به طور مكرر خون دريافت مي­كنند. همچنين در بار مزمن اضافي در زماني كه دفروكسامين منع مصرف دارد و يا ناكافي مي­باشد در زماني كه انتقال مكرر خون دارند، مصرف می­شود. در این بیماران کاهش غلظت آهن کبد و سطح فریتین سرم دیده می­شود.</span></p>
مکانیسم عمل{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دفراسيروكس داروی خوراکی شلات کننده آهن که اختصاصی برای Fe<sup>+3</sup> می­باشد. یک اتم آهن، که دارای 6 اوربیتال خالی می­باشد، با 3 مولکول دفراسيروكس کمپلکس تشکیل می­دهد. کمپلکس قرمز رنگی که بین 3 مولکول دفراسيروكس و یک اتم آهن تشکیل می­گردد از طریق کلیه­ها در ادرار بیمار دفع می­شود.</span></p>