دس لوراتادین 5 (قرص)

 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در دمای زیر 30 درجه سانتی­گراد نگهداری شود .</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دور از رطوبت و نور نگهداری شود .</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دور از دسترس کودکان نگهداری شود .</span></p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید.</span></p>
عوارض جانبی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">شامل خستگی و ضعف، خشکی دهان، سر درد و سرگیجه می­باشد.</span></p>
تداخلات داروئی{}{}{}
<ul> <li> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">داروهایی مانند سایمتیدین، فلوکستین، آزیترومایسین، اریترومایسین، پسودوافدرین وکتوکونازول باعث تداخل در عملکرد دارو می­گردند.</span></p> </li> </ul>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">با توجه به ترشح این دارو در شیر مادر به دلیل احتمال ایجاد عوارض جانبی در شیر خواران، مادران تحت درمان بایستی شیردهی خود را قطع کنند.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"> </span></p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بارداری جزء گروه B قرار دارد.</span></p>
موارد منع مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت حساسیت نسبت به این دارو و ترکیبات مشابه (لوراتادین) از مصرف آن خودداری شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"> </p>
موارد احتیاط{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بیماران کبدی و کلیوی مقدار مصرف این دارو زیر نظر پزشک کاهش یابد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به تمرکز و دقت بیشتری دارند، احتیاط نمائید.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">کودکان کمتر از 6 ماه</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">خواب آلودگی ناشی از داروی دس لوراتادین قابل توجه نمی باشد با این حال پس از مصرف دارو از انجام فعالیت­های نیازمند دقت خودداری کنید.</span></li> </ul>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 6 سال: 5 میلی­گرم یک بار در روز</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">کودکان 6 تا 11 سال: 5/2 میلی­گرم یک بار در روز</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">کودکان 12 ماه تا 5 سال: 25/1 میلی­گرم یک بار در روز</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">کودکان 6 ماه تا 11 ماه : 1 میلی گرم یک بار در روز</span></li> <li style=\"text-align: right;\"> </li> </ul>
موارد مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">درمان رینیت آلرژیک فصلی در بزرگسالان و کودکان بالاتر از 2 سال</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">درمان علائم ناشی از رینیت آلرژیک دائمی در بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 6 ماه</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">درمان خارش و کهیر مزمن در بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 6 ماه</span></li> </ul>
مکانیسم عمل{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اثر آنتی هیستامینی دس لوراتادین به واسطه مهار انتخابی گیرنده­های محیطی H<sub>1</sub> می­باشد.</span></p>