ایماتینیب100 (کپسول)

دسته:
 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري نماييد<strong>.</strong></span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو را در دماي زير 30 درجه سانتي­گراد نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو را دور از نور و رطوبت نگهداري نماييد.</span></p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید</span></p>
عوارض جانبی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">عوارض جانبی وابسته به دارو: تهوع – استفراغ- اِدم و انقباض ماهیچه­ ای – افزایش وزن شدید – اِدم ریوی - سردرد</span></p>
تداخلات داروئی{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">داروهایی که ایزو آنزیم P450 را مهار می­کنند، غلظت پلاسمایی این دارو را بالا می برند، مانند : کتوکونازول – ایتراکونازول - اریترومایسین.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">داروهایی که باعث القا عملکرد آنزیم P450 می­شوند باعث افزایش متابولیسم این دارو و کاهش غلظت پلاسمایی آن می­شوند، مانند : دگزامتازون - فنی توئین – کاربامازپین و .....</span></li> </ul> <p style=\"text-align: right;\"> </p>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">از آنجايي كه اين دارو در شير مادر ترشح مي­شود، مصرف آن در دوران شيردهي توصيه نمي­شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید با پزشک مشورت شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"> </span></p> <p><span style=\"color: #282828;\"> </span></p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بارداری جزء گروه D قرار دارد.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"> </span></p>
موارد منع مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو در بیمارانی كه علایم کلینیکی قابل توجه حساسیت بالا به این دارو و داروهای هم خانواده آن را دارند منع مصرف دارد.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"> </p>
موارد احتیاط{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو سبب احتباس مایع در بدن و اِدم می­شود. بیماران به طور مرتب باید وزن و علایم احتباس مایع را مانیتور کنند.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">افزایش وزن غیر قابل انتظار اتفاق می­افتد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">شمارش کامل گلبول­های خونی به صورت هفتگی برای ماه اول درمان باید انجام شود. برای ماه دوم دو هفته یک بار و به صورت دوره­ای از ماه­های بعد درمان باید انجام شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">به علت سمیت کبدی عملکرد کبد باید قبل از شروع درمان و ماهانه بررسی شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">به علت اختلالات گوارشی باید با غذا و یک لیوان پر از آب مصرف شود.</span></li> </ul>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دوز پیشنهادی 400 میلی­گرم در روز برای بیماران در فاز مزمن CML و 600 میلی­گرم در روز برای بیماران در فاز حاد و تسریع شده می­باشد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دوز خوراکی تجویز شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو با غذا و یک لیوان پر از آب مصرف شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">درمان تا گرفتن نتیجه­ی اثر بخش از دارو ادامه می­یابد.</span></li> </ul>
موارد مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در درمان بیماران با لوکمی میلوئید مزمن در فاز تسریع شده یا مزمن بعد از عدم اثر بخشی درمان با اینترفرون آلفا</span></p>
مکانیسم عمل{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اين دارو یک داروی مهار کننده­ی پروتئین - تیروزین کیناز می­باشد.</span></p> <p><span style=\"color: #000000;\"> </span></p>