آمی فامپریدین10 (قرص)

 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دارو در دماي زير 30 درجه سانتی­گراد نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دور از رطوبت و نور نگهداري شود.</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دور از دسترس كودكان نگهداري شود.</span></p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید.</span></p>
عوارض جانبی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">شایع­ترین عوارض جانبی:  فلج عضلانی محیطی – اختلالات گوارشی مانند: اسهال- تهوع- درد شکمی می­باشد که این عوارض   وابسته به دوز هستند.</span></p>
تداخلات داروئی{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">مصرف همزمان با مهار کننده­های آنزیم سیتوکروم P450 مانند: سایمتدین – کتوکونازول</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">مصرف همزمان با داروهای که سبب افزایش QT قلبی می شوند مانند: دیسپیرامید- سیساپراید</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">مصرف همزمان با Sultopride</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">مصرف همزمان با داروهایی که پنجره­ی درمانی باریک دارند.</span></li> </ul>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در شیردهی نباید مصرف شود و در صورت مصرف دارو شیردهی قطع شود.</span></p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در طول مدت زمان بارداری نباید مصرف شود.</span></p>
موارد منع مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">درصورت حساسيت به ماده­ی موثره و مواد جانبی این محصول</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">آسم غیرقابل کنترل</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بیماران با سندرم QT مادرزادی</span></li> </ul>
موارد احتیاط{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بیماران با نقص کبدی- کلیوی-سابقه ی تشنج-ریسک در سرطان –  علایم قلبی باید با احتیاط مصرف شود.</span></p>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو به صورت خوراکی مصرف شود .</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">این دارو باید در دوزهای منقسم داده شود. به صورت سه یا چهار بار در روز مصرف شود. تک دوز آن بیشتر از 20   میلی­گرم نشود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دوز اولیه­ی پیشنهادی 15 میلی گرم در روز است و هر 4 تا 5 روز 5 میلی­گرم تا رسیدن به دوز 60 میلی­گرم اضافه شود.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">قرص­ها با غذا مصرف شود.</span></li> </ul>
موارد مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اين دارو در بیماری LEMS(Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome) در بزرگسالان کاربرد دارد.</span></p>
مکانیسم عمل{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">اين دارو يك مهارکننده­ی کانال پتاسیمی است که ریپولاریزاسیون غشایی را مهار و یا آهسته می­نماید.</span></p>