گلوكزامين

گلوكزامين

قرص


يادآوري :

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.


مکانیسم عمل

اين دارو در ساختمان بافت­هاي بدن شركت دارد و در تشكيل بافت­ها، تاندون­ها و پوست و چشم و استخوان و رباط­هاي بدن دخالت دارد. گلوكزامين درساختمان پروتئوگليكان­ها دخالت دارد، گلوكزآمين­ها  و پروتئوگليكان­ها مولكول حد واسط در ساخت غضروف مفاصل و مايع مفصلي مي­باشند. گلوكزامين متابوليسم غضروف را متعادل مي­كند، غضروف­هايي آسيب ديده را ترميم مي­كند و اثرات ضد التهابي ملايم از خود نشان مي­دهد.

 

Reference: PDR 2016

فرآورده به صورت قرص­های 500  و 750 ميلي­ گرم عرضه مي­گردد. 

Copyright www.maxx-marketing.net