دفریپرون (قرص)

آوی دفرون®

دفریپرون

قرص انتريك كوتد

 

يادآوري :

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه ويا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.


مکانیسم عمل

دفریپرون داروی خوراکی شلات کننده آهن می­باشد. دفریپرون دارای 2 عامل شلات کننده می­باشد و لذا  1 اتم آهن، که دارای 6 اوربیتال خالی می­باشد، با 3 مولکول دفریپرون کمپلکس تشکیل می­ دهد. کمپلکس قرمز رنگی که بین 3 مولکول دفریپرون و یک اتم آهن تشکیل می­گردد از طریق کلیه ها در ادرار بیمار دفع می­شود.


Reference: PDR 2016

اين دارو به صورت قرص 500 ميلي گرم عرضه مي­گردد.Copyright www.maxx-marketing.net