دفریپرون (جوشان)

آوی دفرون®

دفریپرون

قرص جوشان


يادآوري:

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.

مکانیسم عمل


دفریپرون داروی خوراکی شلات کننده آهن می­باشد. دفریپرون دارای 2 عامل شلات کننده می­باشد و لذا  1 اتم آهن، که دارای 6 اوربیتال خالی می­باشد، با 3 مولکول دفریپرون کمپلکس تشکیل می­دهد. کمپلکس قرمز رنگی که بین 3 مولکول دفریپرون و یک   اتم آهن تشکیل می­گردد از طریق کلیه ها در ادرار بیمار دفع می­شود.

Reference: PDR 2016

اين دارو به صورت قرص جوشان 500 ميلي گرم عرضه مي­گردد.

Copyright www.maxx-marketing.net