دفراسیروکس (باز شونده در آب)

دفراسيروكس
قرص بازشونده در آب


يادآوري:

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.


مکانیسم عمل

دفراسيروكس داروی خوراکی شلات کننده آهن که اختصاصی برای Fe+3 می­باشد. یک اتم آهن، که دارای 6 اوربیتال خالی می­باشد، با 3 مولکول دفراسيروكس کمپلکس تشکیل می­دهد. کمپلکس قرمز رنگی که بین 3 مولکول دفراسيروكس و یک اتم آهن تشکیل می­گردد از طریق کلیه ­ها در ادرار بیمار دفع می­شود.


References:

  1. PDR 2016
  2. BNF 64

این دارو به صورت قرص­های 125، 250 و 500 میلی­ گرم عرضه می­گردد.

 


Copyright www.maxx-marketing.net