آملودیپین – آتورواستاتین

آملودیپین – آتورواستاتین
قرص

یادآوری :

این دارو برای بیماران فعلی شما تجویز شده است .لذا از مصرف آن دارو مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمائید .مکانیسم عمل

داروی فوق ترکیبی از آملودیپین (بلوکه کننده کانال کلسیم) و آتورواستاتین (کاهنده کلسترول خون ) می­باشد .


Reference: PDR 2016

این دارو به صورت قرص آملودپیپین 5 میلی­ گرم و آتورواستاتین 20 میلی­ گرم عرضه می­گردد.


 

 

Copyright www.maxx-marketing.net