اس امپرازول(قرص)

اس امپرازول
قرص انتريك كوتد


يادآوري:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به دیگران خودداری نمایید.


مکانیسم عمل

این دارو يك مهار كننده پمپ پروتوني معده است و از ترشح اسید معده جلوگیری می­کند.References: PDR 2016

اين دارو به صورت قرص­هاي 20 و 40 ميلي ­گرم عرضه مي­گردد.

 

 


                   

Copyright www.maxx-marketing.net