سیتاگلیپتین

سیتاگلیپتین  

قرص

 

يادآوري:

  اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.

مکانیسم عمل

این دارو یک مهار کننده­ی پپتیداز 4 است که با کاهش غیر فعالسازی هورمون­های درون ریز در بیماران با دیابت نوع 2 موثر واقع می شود.Reference:

PDR 2016 - DRUG FACTS AND COMPARISONS 2016

دارو به صورت قرص­های 25 و 50 ميلي گرم عرضه مي­گردد.

 

Copyright www.maxx-marketing.net