فنوفیبرات

فنوفیبرات

کپسول

 

يادآوري:

  اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.مکانیسم عمل

  • فنوفیبریک اسید که یک متابولیت فعال فنوفیبرات است باعث کاهش کلسترول تام , LDL کلسترول، آپولیپوپروتئین B و تری گلیسرید تام و VLDL می­شود.
  • این دارو HDL را افزایش می­دهد .
  • این دارو با فعال سازی آنزیم لیپو پروتئین لیپاز باعث حذف تری گلیسیرید از پلاسما می­شود.Reference: USPDI  2016

دارو به صورت كپسول­های 100 و 200 ميلي­ گرم عرضه مي­گردد.

                    

Copyright www.maxx-marketing.net