دیکلوفناک پتاسیم

آویفناک ®

ديكلوفناك پتاسيم

قرص

 

يادآوري:

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است.لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.


مکانیسم عمل

این دارو فعالیت آنزیم سيكلواکسیژناز 2 را مهار می­کند.

Reference: PDR 2016

این دارو به صورت قرص 50 ميلي­ گرم در بازار عرضه مي­گردد.

 

Copyright www.maxx-marketing.net