ال کارنیتین 250

ال کارنیتین
قرص

یاد آوری :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.


مکانیسم عمل

  • این دارو باعث تسهیل ورود اسیدهای چرب زنجیره بلند به میتوکندری سلول­ها می­شود.
  • به این وسیله مواد لازم برای اکسیداسیون و تولید انرژی را فراهم می­کند.

Reference: PDR 2016

این دارو به صورت قرص 250 میلی­ گرم عرضه می­گردد.

 

Copyright www.maxx-marketing.net