رزوواستاتین قرص

رزوواستاتین

قرص

 

يادآوري:

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.

مکانیسم عمل

این دارو مهارکننده انتخابی و رقابتی آنزیم HMG-CoA ردوکتاز می­باشد.


Reference: PDR 2016                   

 این دارو به صورت قرص­های 10 ، 20 و 40 ميلي­ گرم عرضه مي­گردد.

 

 

 

Copyright www.maxx-marketing.net