اس امپرازول(کپسول)

اس امپرازول
کپسول انتريك كوتد


يادآوري:
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به دیگران خودداری نمایید.

مکانیسم عمل

این دارو يك مهار كننده پمپ پروتوني معده است و از ترشح اسید معده جلوگیری می­کند.



References: PDR 2016

این دارو به صورت کپسول­های 20، 40 میلی گرم عرضه می­گردد.

 

 


                   

Copyright www.maxx-marketing.net