آلندرونيت

آلندرونيت
قرص


يادآوري :
اين دارو براي درمان بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري فرماييد.


مکانیسم عمل

مطالعات نشان داده اند كه آلندرونيت جذب استخواني را با مهار فعاليت استئوكلاست­ها بالا مي برد. اين دارو جابجا شدن وگردش سلول­هاي استخواني را كاهش مي­دهد و بدن را به سمت افزايش توده استخواني هدايت مي­كند.  
 PDR 2016: Reference

اين دارو به صورت قرص 70 ميلي­گرم عرضه مي­گردد.

 

Copyright www.maxx-marketing.net