مونته لوکاست

مونته لوکاست
قرص

یادآوری :
این دارو برای بیماران فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن دارو مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمائید.

مکانیسم عمل

مونته لوکاست آنتاگونیست انتخابی گیرنده ­های لکوترین بوده که مشخصاً برگیرنده لکوترین CYSLT1 اثر می­گذارد .Reference: PDR 2016

این دارو به صورت قرص 10 میلی­ گرم عرضه می­گردد.

 

Copyright www.maxx-marketing.net