فلوکونازول

فلوکونازول
قرص

یادآوری :
این دارو برای بیماران فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمائید.


مکانیسم عمل

فلوکونازول مهار کننده انتخابی سیتوکروم P-450  قارچ می­باشد .

Reference: PDR 2016

این دارو به صورت قرص­های 100،150،200  میلی­ گرم عرضه می­گردد.

 

 

 

Copyright www.maxx-marketing.net