دلوكستين

دلوكستين
کپسول انتریک کوتد


يادآوري:

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه ويا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.


مکانیسم عمل

این دارو مهارکننده انتخابی قوی در باز جذب نوراپي نفرين و سروتونین و مهارکننده ضعیف در باز جذب دوپامین می­باشد.


                                                        
Reference: PDR 2016    

این دارو به صورت كپسول­های 20، 30 و 60 ميلي­ گرم عرضه مي­گردد.

              

 


Copyright www.maxx-marketing.net