آوي گريپ

آوي گريپ®

سرماخوردگی بزرگسالان

قرص


يادآوري:

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.


مکانیسم عمل

  • استامينوفن: داراي اثر ضد تب و ضد درد مي­باشد.
  • كلرفنيرامين مالئات: مهاركننده آزاد سازي هيستامين مي­باشد.
  • فنیل افرین: داراي اثر ضد احتقاني با عمل بر روي رسپتور آدرنرژيك مي­باشد.

 Reference: PDR 2016

این دارو به صورت قرص با دوزاژ:

  • استامینوفن 650 میلی­ گرم
  • کلرفنیرآمین مالئات 4 میلی­ گرم
  • فنیل افرین 10 میلی­ گرم در بازار عرضه می­گردد.

Copyright www.maxx-marketing.net