شرکت اوه سینا از دانش اموختگان دعوت به همکاری مینماید.  بخش های مورد نیاز:

  • شیمی (الی، تجزیه، شیمی فزیک)
  • .علوم دارویی (انالیر دارو ها، فرمولاسیون، اقتصاد دارو)
  • مهندسی (شیمی، مکانیک، برق -الکترونیک و Power، مهندسی صنایع، طراحی ماشین الات)
  • فایل زیر را دانلود و بعد تکمیل فرم به آدرس: hrspecialist@azhandph.com ایمیل کنید

فرم استخدام آوه سینا